Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę

Od blisko 30 lat koncentruje swoje działania na pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania. Swoją misję realizuje m.in. za pośrednictwem sieci Centrów Pomocy Dzieciom – specjalistycznych placówek, gdzie pod jednym dachem krzywdzone dzieci i ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną. Centra oferują również wsparcie psychiatryczne dla dzieci, co w Polsce jest dobrem deficytowym.

Centra Pomocy Dzieciom tworzą zespoły psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, psychiatrów prawników i lekarzy, którzy każdego dnia podejmują interwencje kryzysowe, udzielają konsultacji, prowadzą z dziećmi spotkania terapeutyczne. Udzielają też wsparcia prawnego i psychologicznego niekrzywdzącym rodzicom i opiekunom. Zapewniają również bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach przesłuchań i spotkań terapeutycznych.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat realizuje wielkie wyzwanie,
jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju.
Placówki obecnie funkcjonują w pięciu miastach:

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 18
80-237 Gdańsk
tel. 58 718 73 68
e-mail: cpdgdansk@fdds.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8:00-18:00

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

ul. Hallera 19a
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 531 00 45
e-mail: cpdstarogard@fdds.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. 22 826 88 62
e-mail: cpd@fdds.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00

Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku Stowarzyszenie KLANZA

ul. Gen. Kleeberga 8
15-691 Białystok
tel. 85 652 54 94
e-mail: cpdbialystok@centrum-klanza.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8.00-19.00

Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
tel. 76 727 60 70
e-mail: biuro@szansa.glogow.pl
Godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8.00-17.00

Kontakt dla mediów

Dział PR
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
pr@fdds.pl

Monika Kamińska
monika.kaminska@fdds.pl
+48 609 007 178

Anna Grabowska
anna.grabowska@fdds.pl
+48 518 511 652