Sytuacja epidemii,
w której znaleźliśmy się
jako społeczeństwo…

Jest zagrażająca nie tylko w wymiarze bezpośrednich infekcji koronawirusem. Jej konsekwencje związane z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym uderzają przede wszystkim w dzieci. Z najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 27% dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat doświadczyło w okresie od połowy marca do końca czerwca br. co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%). Temat przemocy wobec dzieci był w pierwszym okresie epidemii wielokrotnie podkreślany i nagłaśniany w mediach – obecny w serwisach informacyjnych, prasie i czołówkach największych portali. Codziennie czytaliśmy o dramatach z udziałem dzieci. Dziś temat ten nieco ucichł, co nie znaczy, że przemoc wobec dzieci zmalała.

Przemoc wobec dzieci
się nie skończyła –
trwa nadal…

Każdego dnia doświadczają jej tysiące dzieci w Polsce. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poprzez kampanię „Pandemia przemocy” chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem i zachęcić do reagowania i pomocy dzieciom, które tego potrzebuję. Dzieci muszą wiedzieć, że mogą liczyć na dorosłych! Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii. Towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują nas w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych.

Nasze zasady podczas
pandemii

Ale nie milcz,
gdy widzisz przemoc.

Ale nie umywaj ich
od odpowiedzialności, gdy jesteś świadkiem przemocy.

Ale bądź blisko,
gdy ktos Cię potrzebuje.

Ale nie ignoruj przemocy
wobec najmłodszych.

Przemoc i wykorzystywanie seksualne są codziennością wielu dzieci…

W zamkniętych polskich domach cierpią najmłodsi. Wiemy, że wielu takich przypadków można uniknąć. Ważne, żeby nie być obojętnym i biernym, patrzeć na swoje otoczenie, sprawdzać i zgłaszać niepokojące sygnały. Wymaga to uważności, empatii, odwagi i przede wszystkim reakcji.

Twoja reakcja może być jedyną szansą dla dziecka na otrzymanie pomocy i przerwanie jego tragedii.